Nyttigt om våra villkor, garantier, förväntningar och leveranser.

För oss är hållbarhet och kvalitet mer än ord, det genomsyrar allt vi gör. Nedan finns allt du behöver veta inför vår fortsatta process och din slutgiltiga beställning. Läs gärna igenom, det hjälper oss till bästa möjliga resultat.

Offert

Vår offert är giltig i 30 dagar efter att du har mottagit den. Kom ihåg att en förhandsoffert är preliminär, och kan komma att revideras efter mätningen.

Beställning och justeringar

Beställningen måste godkännas av dig personligen. När ritningen till ditt projekt är färdigställd, återkommer vi till dig på mail med dina beställningsdokument för ditt godkännande, innan vi kan gå vidare med din beställning till produktion.

Om du önskar att ändra val av sten, tjocklek, ytbehandling, tillbehör eller andra specifikationer, behöver du göra det innan ditt datum för mätning. Avbryter du beställningen efter detta datum, kommer du att debiteras för mätningen.

Varuprover

Natursten kan variera i färg, mönster och struktur, och därför kan det också förekomma skillnader mellan ett varuprov och slutgiltig produkt. Även komposit, som innehåller en stor del naturliga ingredienser, kan skilja något i färg mellan olika stenar. Anspråk får ej göras på att levererad sten helt ska överensstämma med aktuellt varuprov.

Natursten kan även innehålla små luftbubblor/porhål, som ser ut som ljusa prickar på ytan. Revor kan förekomma på framförallt kalksten, men ibland även på marmor. Det är naturliga sprickbildningar som i vissa fall behandlas, och påverkar inte stenens kvalitet.

Mätning

Innan mätningen ska stommarna vara monterade, inklusive täcksidor, och vara förankrade i väggen. Inget får vara löst eller korrigeras efter mätningen. Säkerställ även att övriga hantverkare kring den aktuella ytan, som kanske jobbar med väggar eller golv, har gjort ett bra och färdigt arbete. Vid mätning ska du, eller annan ansvarig, vara på plats för att kunna diskutera eventuella skarvar, överhäng och annat.

Utrymmet som ska mätas ska vara städade och fria från föremål, verktyg och byggmaterial. Om detta inte uppfylls och mätningen därför inte kan genomföras, debiterar vi dig för ett återbesök.

Ritningar

Vi kan hjälpa dig med en ritning, men du är också välkommen med din egen. I vilket fall som helst, så måste vi vara överens om ritningen innan den skickas till produktionen. Detta för att upprätthålla vår höga kvalitet.

Om du har en egen ritning: Vi föredrar en specificerad ritning med samtliga mått och håltagningar utplacerade, samt information kring vilka sidor som ska synas och behöver bearbetas. Detta för att undvika missförstånd och komplikationer.

Toleranser

Följande avvikelser är tillåtna och accepterade för stenskivor:

90-gradigt hörn: +/- 2%
Böjning i stenskiva: +/- 2%
Tjocklek: +/- 3 mm vid samma sändelse. Sidor som står mot varandra slipas så att det ser jämt ut.

Urtag för vattenkran: +/- 3 mm längd och bredd.
Centerlinje för diskho (CC) +/- 3 mm
Urtag för diskho: +/- 2 mm
Urtag för spishäll: +/- 3 mm

Utstick/överhäng: +/- 3 mm
Planlimningar: +/- 1 mm samt +/- 2 mm i breddmått.
Tillverkare av diskhoar lämnar inga garantier för att diskhoarna är helt plana. Vid planlimning av diskho kan diskhon därför skilja något i nivå i förhållande till stenen.

Installation

Offerten innehåller kostnaden av installationsmaterial samt verktyg. Information som påverkar installationen, som våningsplan, möjlighet till hiss, mått på ytterdörr och fönster, ska lämnas till oss innan vi kan ge dig en slutgiltig offert.

Vad gäller installationen, behöver du vara flexibel kring din bokade tid. Då tidigare planlagda installationer kan göra att vi kommer något innan eller före utsatt tid. Men oavsett när, ska arbetsplatsen vara förberedd för montering, skåpstommar ska vara på plats och det ska vara städat omkring. Våra installatörer har skor på sig under hela installationen, därför rekommenderar vi att du täcker golvet med skyddspapp innan vårt besök.

Vattenavstängning och demontering av befintliga bänkskivor ska vara genomfört innan montering. Om våra installatörer inte kan genomföra sitt arbete för att villkoren inte är uppfyllda, debiteras du för ett återbesök.

Kom ihåg att du eller en representant behöver finnas på plats vid installationstillfället. Detta för att bland annat svara på eventuella frågor gällande installationen och godkänna den.

Följande moment ingår inte i installationen, men kan avtalas separat: elinstallationer, VVS-arbete, tätning mellan arbetsbänk och kakelplattor, demontering av befintliga bänkskivor.

Fogning

Stenskivorna installeras på angiven plats och vi fogar mellan bänkskiva och stänkskydd, samt mellan bänkskiva och färdigmålad/färdigkaklad vägg. OBS: Vi fogar inte mellan stänkskydd och vägg.

Demontering

Demontering och bortforsling av befintliga bänkskivor ingår inte i tjänsten montering. Vi kan eventuellt ta bort dina bänkskivor, det beror på situationen och avtalas separat. Vi ser gärna bilder på köket för att kunna analysera och föreslå en lämplig lösning.

Betalningsvillkor

Vid lagd beställning ska halva totalsumman betalas, resterande delen av beloppet betalas innan beställningen går till produktion. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta om 30% per år. Vid betalningspåminnelse utgår en avgift om 60 kr. Om ett inkassokrav sänds eller överlämnas, tillkommer ytterligare 180 kronor som ska tillfalla inkasso. Samtliga material är Stonelabs egendom, tills full betalning erlagts.

Transport och leveranstider

Från det att du har bekräftat din beställning brukar det ta 1–4 veckor till leverans. Det är ett spann som vi gör vårt yttersta för att kunna erbjuda. När din beställning går vidare till produktion får du en estimerad leveranstid. Dock kan maskinhaveri, driftstörningar hos underleverantörer och andra externa faktorer som vi är maktlösa inför, påverka din leveranstid. Det gäller även om det skulle råda oklarheter kring ditt/dina val av diskho, häll, kantslipning, önskat överhäng och annat.

Tänk därför på att ta hänsyn till att leveransen kan fördröjas när du bokar tid med andra hantverkare. Stonelab frigör sig från allt ansvar av kompensation för detta.

Om vi inte kan leverera på grund av att du inte svarar på mejl, sms eller telefonsamtal så förlänger vi  leveranstiden. Det samma gäller om du eller din representant meddelar att ni inte kan ta emot leveransen. Vi betraktar inte detta som en försening.

Force Majeure

Oförutsedda och extraordinära händelser som omöjliggör fullgörandet av det ingångna avtalet, ska försöka lösas genom samtal mellan parterna. Det kan handla om händelser som brand, översvämning, elavbrott, transportförsening, importförbud, naturkatastrof, krig, driftstopp och liknande. Om det ej går att uppnå en överenskommelse, ska ärendet avgöras av allmän domstol.

Garanti

Vi tar ansvar för att vi mäter rätt, att bänkskivan inte skadas under transporten och att det inte uppstår problem under installationen. Vi garanterar att liknande utmaningar och problem kommer att lösas, utan att ge dig extra besvär.

Vår garanti gäller på produkter och installationer där skadan uppstått på grund av tillverknings- eller installationsfel. Våra stenskivor har alltid minst 10 års garanti. Om stenen är skadad, repad eller har felaktiga mått, kommer du antingen få en ny produkt eller erhålla ersättning. Eftersom sten är ett naturligt material kan vi inte garantera att dess färg, mönster eller yta exakt överensstämmer med stenproverna.

Garantin täcker inte normalt slitage, fläckar, hack, stötar, repor eller skador av slag eller andra olyckshändelser. Heller inte skador som uppstått indirekt eller till följd av användandet av produkten. En garantiåtgärd förlänger inte produktens garantitid. Garantin kan ej heller överlåtas.

Det är viktigt att du informerar oss om eventuella felaktigheter och avvikelser senast en vecka efter att du har mottagit produkten. Reklamationer som är gjorda efter sju dagar, godkänns inte. Vid tillverkningsfel kommer Stonelab stå för kostnaden för en ny sten, reparation eller betala ersättning. Varje reklamationsärende inspekteras och överläggs med dig som kund innan åtgärd kan tillämpas. .

Du kan inte reklamera produkten om du har utfört arbete som måttagning och installation på egen hand. Om du vill returnera eller reklamera övriga produkter, som blandare, diskho och annat, hänvisar vi till respektive leverantör.

För att garantin ska gälla krävs det att:

  • Mätningen, transporten och installationen är gjord av oss.
  • Stenskivorna har använts utan att vanvårdas. De är fria från skador som uppstått  genom  värme eller mekaniska och fysiska oförsiktigheter.
  • Stenskivorna har tagits hand om. De har rengjort och underhållits med jämna mellanrum med medel som lämpar sig för den specifika stensorten.